W celu poprawnego działania witryny stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Macierze - słownik pojęć z przykładami

Macierz odwrotna

 • jest to macierz, która po przemnożeniu przez macierz wyjściową daje w wyniku macierz jednostkową (A*A-1=A-1A=I)
 • co trzeba umieć: (metoda 1) wzór na macierz odwrotną, umieć obliczyć wyznacznik macierzy, transponować macierz, liczyć dopełnienia algebraiczne lub (metoda 2) wykonywać operacje elementarne i wiedzieć czym jest macierz jednostkowa

macierz odwrotna - definicja

 Ogólny wzórmacierz odwrotna - wzór

gdzie

 • detA - oznacza wyznacznik macierzy A
 • D11, D12,...,Dnn - dopełnienia algebraiczne kolejnych elementów macierzy A
 • symbol "T" - ozacza transponowanie macierzy

Warto zapamiętać uproszczony wzór na macierz odwrotną do macierzy wymiaru 2x2:

macierz odwrotna 2x2 - wzor

Literki a, b, c, d oznaczają oczywiście dowolne elementy macierzy.

Schemat wyznaczania macierzy odwrotnej ze wzoru

 1. Oblicz dowolną metodą wyznacznik macierzy A, jeśli wyznacznik jest różny od 0 to istnieje macierz odwrotna (jeśli jest równy 0 to macierz odwrotna nie istnieje)
 2. Oblicz wszystkie minory dla poszczególnych elementów macierzy A. Np. dla elementu a11 minor to wyznacznik macierzy powstałej po skreśleniu pierwszej kolumny i pierwszego wiersza
 3. Utwórz macierz złożoną z minorów. Wpisz w miejsce każdego elementu macierzy A, odpowiadający mu minor
 4. Przemnóż wszystkie minory przez (-1)j+k gdzie j jest numerem wiersza, k jest numerem kolumny
 5. Przetransponuj macierz minorów
 6. Przemnóż każdy element macierzy minorów przez odwrotność wyznacznika macierzy A \(\left(\frac{1}{detA}\right)\)

Schemat wyznaczania macierzy odwrotnej metodą bezwyznacznikową

 1. Dopisz do macierzy A macierz jednostkową tego samego stopnia (co macierz A). Utwórz w ten sposób macierz blokową [A | I]
 2. Wykonuj operacje elementarne na wierszach (przestawianie wierszy między sobą, mnożenie wierszy przez stałą różną od zera, tworzenie kombinacji liniowych wierszy) dążąc do otrzymania macierzy jednostkowej po lewej stronie w macierzy blokowej [I | A-1]

Rząd macierzy

 • największy możliwy wymiar niezerowego minora danej macierzy (minor to wyznacznik macierzy kwadratowej "wyjętej" z danej macierzy poprzez skreślanie wierszy i kolumn)
 • liczba schodków w macierzy schodkowej
 • rząd macierzy służy do określania liczby rozwiązań układu równań liniowych (tw. Kroneckera-Capellego) oraz do sprawdzania czy układ wektorów jest liniowo niezależny
 • co trzeba umieć:(metoda 1) obliczać wyznaczniki macierzy lub (metoda 2) znać eliminację Gaussa i umieć doprowadzić macierz do postaci schodkowej

rzad macierzy - schemat


Eliminacja Gaussa

 • jest to bezwyznacznikowa metoda obliczania rzędu macierzy (a także macierzy odwrotnej)
 • metoda Gaussa polega na wykonywaniu operacji elementarnych na wierszach i kolumnach macierzy w celu doprowadzenia (uproszczenia) jej do postaci schodkowej
 • co trzeba umieć: operacje elementarne na wierszach

Postać schodkowa macierzy

 • jest to macierz, którą (zwykle) otrzymujemy po wykonaniu operacji elementarnych na wierszach i kolumnach macierzy wyjściowej
 • macierz w postaci schodkowej jest równoważna macierzy wyjściowej w tym sensie, że rzędy obu macierzy są sobie równe
 • postać schodkowa macierzy charakteryzuje się tym, że poniżej "schodków" (zwykle pewnej przekątnej macierzy) występują same zera

Pierwsza macierz ma 3 schodki (tworzą je liczby -3,1,-5 zaznaczone na czerwono), ponieważ poniżej "schodków" (a dokładniej przekątnej przez nie utworzonej) występują same zera:

macierz schodkowa 1

Druga macierz zawiera 4 schodki utworzone przez liczby 1,2,3,4. Poniżej schodków występują oczywiście same zera:

macierz schodkowa - 4 schodki


Operacje elementarne

 • są to operacje, które mozna wykonywać na wierszach lub kolumnach macierzy
 • operacje elementarne nie zmieniają wyznacznika macierzy oraz rzędu macierzy
 • dozwolone operacje elementarne to: 1. dodanie do jakiegoś wiersza (kolumny) macierzy innego wiersza (kolumny) pomnożonego przez liczbę, 2. zamiana wierszy (kolumn) między sobą, 3. pomnożenie całego wiersza (kolumny) macierzy przez liczbę różną od zera
 • operacje elementarne pomagają w obliczaniu wyznacznika i rzędu macierzy

 • co trzeba umieć: wiedzieć czym jest wiersz i kolumna macierzy

operacje elementarne


Wyznacznik macierzy

 • wyznacznik jest najczęściej liczbą rzeczywistą (lub zespoloną)
 • jest podstawowym elementem wzoru na macierz odwrotną oraz pomaga w określeniu rzędu macierzy
 • macierz odwrotna nie istnieje, gdy wyznacznik macierzy jest równy zero
 • co trzeba umieć metoda Sarrusa (dla macierzy wymiaru 3x3), rozwinięcia Laplacea (dowolne macierze), operacje elementarne (dowolne macierze)

wyznacznik macierzy - wlasnosci 1

wyznacznik macierzy - wlasnosci 2


Układ równań liniowych

 • wiele równań liniowych w których powtarzają się niewiadome, każdy układ równań liniowych można zapisać w postaci równania macierzowego
 • aby określić liczbę rozwiązań układu równań wystarczy znać rząd macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego
 • aby rozwiązać układ równań liniowych można użyć podstawiania, metody graficznej, przeciwnych współczynników, macierzy odwrotnej lub metody Gaussa,
 • co trzeba umieć: rząd macierzy, twierdzenie Kroneckera-Capellego, eliminacja Gaussa, macierz odwrotna

Przykład układu 3 równań z 3 niewiadomymi

uklad rownan - przyklad

Układ równań - postać teoretyczna:

uklad rownan- postac macierzowa

Metody rozwiązywania układów równań

metody rozwiazywania ukladow rownan

Schemat rozwiązywania układu równań liniowych

schemat rozwiazywania ukladow rownan


Twierdzenie Kroneckera-Capellego

 • do określenia ile rozwiązań ma układ równań liniowych
 • co trzeba umieć: rząd macierzy

{slider Zobacz jak zastosować twierdzenie Kroneckera-Capellego|orange|closed}

tw. Kroneckera-Capellego


Rodzaje macierzy

Macierz osobliwa i nieosobliwa

 • macierz osobliwa: macierz posiadająca wyznacznik równy zero (nie posiada macierzy odwrotnej)
 • macierz nieosobliwa: macierz posiadająca wyznacznik różny od zera (posiada macierz odwrotną)

Macierz jednostkowa

 • macierz kwadratowa posiadająca jedynki (1) na głównej przekątnej
 • podstawowe pojęcie w definicji macierzy odwrotnej oraz w metodzie bezwyznacznikowej obliczania macierzy odwrotnej

Macierz jednostkowa stopnia 3

macierz jednostkowa stopnia 3

Macierz jednostkowa stopnia 4

macierz jednostkowa stopnia 4

Macierz kwadratowa

 • jest to macierz posiadająca taką samą liczbę wierszy i kolumn (liczba wierszy = liczba kolumn)

Przykład macierzy kwadratowej

macierz kwadratowa stopnia 4

Macierz diagonalna

 • macierz kwadratowa posiadająca zera poza główną przekątną

Macierz diagonalna stopnia 3

macierz diagonalna stopnia 3

Macierz diagonalna stopnia 4

macierz diagonalna stopnia 4

Macierz symetryczna

 • macierz kwadratowa, która po transponowaniu pozostaje niezmieniona (identyczna)
 • A=AT

Macierz symetryczna stopnia 3

macierz symetryczna stopnia 3

Macierz symetryczna stopnia 4

macierz symetryczna 4x4

Macierz antysymetryczna

 • macierz kwadratowa, która posiada na przekątnej same zera oraz po przetransponowaniu jest równa macierzy wyjściowej przemnożonej przez -1
 • A=-AT

Macierz antysymetryczna stopnia 3

macierz antysymetryczna 3x3

Macierz antysymetryczna stopnia 4

macierz antysymetryczna 4x4

Macierz trójkątna górna

 • macierz kwadratowa posiadająca zera poniżej głównej przekątnej

Przykład macierzy trójkątnej górnej

macierz trójkątna górna

Macierz trójkątna dolna

 • macierz kwadratowa posiadająca zera powyżej głównej przekątnej

Przykład macierzy trójkątnej dolnej

macierz trójkątna dolna

Jeśli chcesz poznać typowe schematy, triki i metody rozwiązywania zadań z matematyki wyższej, to zapraszam do rejestracji, dzięki której uzyskasz dostęp do kilkudziesięciu kursów wideo, przykładów oraz zadań z rozwiązaniami.

Zarejestruj się i odbierz bonus

Komentarzy (0)

Cancel or