W celu poprawnego działania witryny stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Kursy wideo z algebry liniowej i analizy matematycznej

Kurs macierze i wyznaczniki

59 lekcji wideo - 6 modułów lekcyjnych

ponad 320 minut (prawie 5,5 godziny) nagrań

ponad 100 przykładów i zadań testowych

Kurs składa się 6 modułów lekcyjnych, czyli aż 59 lekcji wideo, dzięki którym poznasz, zapamiętasz i nauczysz się stosować wszystkie najważniejsze schematy z macierzy:

 • Moduł 1: Wprowadzenie do macierzy - poznasz podstawowe pojęcia, np. co to jest macierz diagonalna lub jednostkowa
 • Moduł 2: Działania na macierzach - opanujesz mnożenie, dodawanie i odejmowanie oraz transponowanie macierzy
 • Moduł 3: Wyznacznik macierzy - poznasz różne metody liczenia wyznacznika: metodę Sarrusa, rozwinięcia Laplace'a oraz nauczysz się upraszczać obliczenia za pomocą operacji elementarnych
 • Moduł 4: Macierz odwrotna i równania macierzowe - nauczysz się liczyć macierze odwrotne dwoma metodami oraz poznasz techniki rozwiązywania równań macierzowych
 • Moduł 5: Rząd macierzy - poznasz dwie metody liczenia rzędu, nauczysz się rozwiązywać typowe zadania
 • Moduł 6: Wartości i wektory własne macierzy kwadratowej - nauczysz się rozwiązywać równanie charakterystyczne i dzięki temu wyznaczać wszystkie wartości i wektory własne

Uzyskaj dostęp >>

Kurs układy równań liniowych

15 lekcji wideo - 5 modułów lekcyjnych

ponad 150 minut (2,5 godziny) nagrań

ponad 30 przykładów i zadań testowych

Kurs składa się 5 modułów lekcyjnych (15 lekcji wideo), dzięki którym poznasz, zapamiętasz i nauczysz się stosować wszystkie najważniejsze schematy z układów równań:

 • Moduł 1: Wprowadzenie do układów równań liniowych - dowiesz się jak zapisać każdy układ równań w postaci macierzowej oraz jak zastosować macierz odwrotną do rozwiązywania układów
 • Moduł 2: Wzory Cramera - nauczysz się rozwiązywać układy równań metodą wyznacznikową
 • Moduł 3: Metoda Gaussa dla układów typu Cramera - zobaczysz jak wykorzystać operacje elementarne do wyznaczania rozwiązań układów równań Cramera
 • Moduł 4: Twierdzenie Kroneckera-Capellego - dowiesz się jak określać ile rozwiązań ma układ równań (także z parametrem)
 • Moduł 5: Metoda Gaussa ogólnie - zobaczysz jak wykorzystać operacje elementarne do rozwiązywania dowolnych układów równań

Uzyskaj dostęp >>

Kurs liczby zespolone

98 lekcji wideo - 7 modułów lekcyjnych

ponad 300 minut (5 godzin) nagrań

ponad 120 przykładów i zadań testowych

Kurs składa się 7 modułów lekcyjnych, czyli aż 98 lekcji wideo, dzięki którym poznasz, zapamiętasz i nauczysz się stosować wszystkie najważniejsze schematy z liczb zespolonych:

 • Moduł 1: Wprowadzenie do liczb zespolonych - opanujesz pojęcia takie jak: jednostka urojona, część rzeczywista i urojona, płaszczyzna zespolona oraz moduł, sprzężenie i argument liczby zespolonej
 • Moduł 2: Działania na liczbach zespolonych - w tym dziale opanujesz działania takie jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie liczb zespolonych
 • Moduł 3: Moduł, sprzężenie i argument liczby zespolonej - nauczysz się rozwiązywać typowe zadania, w których występuje moduł, sprzężenie i argument, poznasz też hiper ważne własności modułu i argumentu
 • Moduł 4: Rozwiązywanie równań i nierówności z modułem i argumentem zespolonym - poznasz schematy rozwiązywania typowych równań i nierówności zespolonych, nauczysz się rysować zbiory rozwiązań na płaszczyźnie zespolonej
 • Moduł 5: Postać trygonometryczna i wzór de Moivre'a - nauczysz się przechodzić na postać trygonometryczną oraz potęgować liczby zespolone za pomocą wzoru de Moivre'a
 • Moduł 6: Pierwiastki zespolone i rozwiązywanie równań zespolonych - nauczysz się obliczać pierwiastki z liczb zespolonych (także z liczb ujemnych), poznasz też metody rozwiązywania równań zespolonych
 • Moduł 7: Postać wykładnicza i wzory Eulera - jak wykorzystać postać wykładniczą do rozwiązywania równań zespolonych, jak rozwiązywać typowe zadania ze wzorami Eulera

Uzyskaj dostęp >>

Zadania egzaminacyjne z algebry liniowej

15 zadań egzaminacyjnych z rozwiązaniami krok po kroku

typowe zadania z macierzy, liczb zespolonych i układów równań

Zestaw składa się z 15 zadań egzaminacyjnych z rozwiązaniami z macierzy, liczb zespolonych i układów równań:

 • 7 zadań z macierzy (wyznaczniki, macierz odwrotna i rząd macierzy)
 • 5 zadań z liczb zespolonych (rozwiązywanie równań zespolonych, pierwiastki zespolone, wielomiany)
 • 3 zadania z układów równań liniowych (metoda Gaussa i wzory Cramera)

Uzyskaj dostęp >>